Belgian Royal Express BVBA

Hovelingen 5/0002
B-9070 Heusden (GENT)

Tel: +32 9 274 92 74
Fax:+32 9 274 13 93

info@belgianroyalexpress.com

         NATIONAAL & INTERNATIONAAL 

            Gekoeld-Diepvries-Verwarmd

 

                  EXPRESSVERVOER

                            24/24

                              7/7

     Tel:       +32 9 274 92 74                   

     Fax:       +32 9 274 13 93

 

        info@belgianroyalexpress.com

ONZE PARTNERS 

De algemene voorwaarden

zijn van toepassing op al het goederenvervoer dat

Belgian Royal Express Vervoerd

Minimum prijs 

Al onze voertuigen rijden aan een vast minimum tarief van € 55,00 dit voor locale opdrachten onder de 100km.

Wachttijden

Wanneer de wachttijd (15Min). Bij het laden of het lossen overschreden wordt, zal er een vergoeding worden aangerekend. 

Hetzij € 13,75 per 15min.

Stops

Vanaf de 2de stop zal er een meerprijs van € 35,00 aangerekend worden per bijkomende stop tenzij anders overeengekomen

met de klant.

Bijkomende kosten

Die voortvloeien voor het uitvoeren van een transport worden eveneens doorgerekend aan de klant (péage, douane, overzet, Eurotunnel, Ferry) zal er een vergoeding worden aangerekend.

Afmetingen en gewichten

Het doorgeven van correcte afmetingen en gewichten is volledig ten laste van de klant, elke afwijking die boetes of schade veroorzaakt is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant.

Facturen

Worden dagelijks of wekelijks opgemaakt en dienen betaald te worden 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen met de klant. Voor het niet na leven van de wettelijke factuurtermijn zullen hier reeds kosten aan verbonden worden. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn zullen en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekenstelling vereist is verhoogd worden met een verwijlrente van 1,5% per maand, met een minimum van € 12,50. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is naast de verwijlrente een verhogingsbeding worden aangetekend bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van 20% op het factuurbedrag of het saldo hiervan met een minimum van € 62,50. De kosten voor protest of terugkeuring van kwijting ter incasso zullen in rekening gebracht worden.

Protesteren van facturen

Het protesteren van facturen dient schriftelijk (aangetekend) te gebeuren en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum, hierbij dient men steeds het factuurnummer en factuurdatum te vermelden,

Annulatie

Bij annulatie van een geboekt transport minder dan 12u voor aanvang van het transport zal de integrale kostprijs doorgerekend worden aan de klant.

Overmacht

Belgian Royal Express kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen door overmacht bv. File,weersomstandigheden,wegenwerken en acties door derden.

Verzekeringen

Alle transporten gebeuren onder de CMR voorwaarden.Door het ondertekenen van de CMR gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Prijzen

 Deze worden berekend bij het vertrek van de vestiging van Belgian Royal Express en zullen ook worden beëindigd bij de vestiging van Belgian Royal Express.