Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het goederenvervoer dat Belgian Royal Epxress vervoerd.


Minimum prijs
Al onze voertuigen rijden aan een vast minimum tarief van € 58,00
dit voor lokale opdrachten onder de 100km. Dit zijnde voor gekoelde ritten.
Eveneens hebben wij ook een lokaal tarief voor ongekoelde ritten onder de 100km. Dit aan het tarief van € 45,00 

Wachttijden
Wanneer de wachttijd (15Min). Bij het laden of het lossen overschreden wordt,
zal er een vergoeding worden aangerekend. Hetzij € 14,50 per 15min. 

Stops
Vanaf de 2de stop zal er een meerprijs van € 20,00 aangerekend worden per bijkomende stop. Tenzij anders overeengekomen met de klant. 

Bijkomende kosten
Die voortvloeien voor het uitvoeren van een transport worden eveneens doorgerekend
aan de klant (péage, douane, overzet, Eurotunnel, Ferry)
zal er een vergoeding worden aangerekend. 

Afmetingen en gewichten
Het doorgeven van correcte afmetingen en gewichten is volledig ten laste van de klant,
elke afwijking die boetes of schade veroorzaakt is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant. 

Facturen
Worden dagelijks of wekelijks opgemaakt en dienen betaald te worden 30 dagen na
factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen met de klant.Voor het niet na leven van de wettelijke factuurtermijn
zullen hier reeds kosten aan verbonden worden.
De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn zullen en dit zonder dat enige aanmaning of
ingebrekenstelling vereist is verhoogd worden met een verwijlrente van 1,5% per maand,
met een minimum van € 12,50.
Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is naast de verwijlrente
een verhogingsbeding worden aangetekend bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van 20% op het factuurbedrag
of het saldo hiervan met een minimum van € 62,50. De kosten voor protest of terugkeuring van kwijting ter incasso
zullen in rekening gebracht worden. 

Protesteren van facturen
Het protesteren van facturen dient schriftelijk (aangetekend) te gebeuren en dit binnen de 8 dagen
na factuurdatum, hierbij dient men steeds het factuurnummer en factuurdatum te vermelden. 

Annulatie
Bij annulatie van een geboekt transport minder dan 12u voor aanvang van het transport
zal de integrale kostprijs doorgerekend worden aan de klant. 

Overmacht
Belgian Royal Express kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
laattijdige leveringen door overmacht bv.
File,weersomstandigheden,wegenwerken en acties door derden.  

Verzekeringen
Alle transporten gebeuren onder de CMR voorwaarden.
Door het ondertekenen van de CMR gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Prijzen
Deze worden berekend bij het vertrek van de vestiging van Belgian Royal Express
en zullen ook worden beëindigd bij de vestiging van Belgian Royal Express. Al onze prijzen zijn excl.btw. 

Belgian Royal Express benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te

doen teneinde de goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.